Yayın etiği bağlamında elektronik yayınlarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Elektronik yayımcılık, internetin yaygınlaşması ile üzerinde yoğun olarak durulmaya ve yeni teknolojiler geliştirilen bir alan olmaya başlamıştır. Bunun en yaygın örneklerini, e-kitaplar, edergiler oluşturmaktadır. İnternetin evrensel düzeyde yaygınlaşan yapısı gereği, artık geleneksel yayın organlarının internet üzerindeki yayınlarının da yeni bir şekilde yayımlanabilmesi yolu açılmıştır. Elektronik yayınlar içinde, akademik çevrelere hitap eden e-journal’lar ise artık önemli bir araç konumuna gelmiştir. Bu durum elektronik dergi yayıncılığında etik yaklaşımın bir kez daha gözden geçirilmesi konusunu kaçınılmaz kılmaktadır. Bu makale çalışmasında yazarlar tarafından, elektronik yayınlardaki ve özellikle de e-dergilerdeki etik kuralların değerlendirmesi yapılacak, sorunlar tespit edilerek, akademik e-dergilerin sorunlarına çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. 

Today, electronic publishing activities are getting popular in publishing area after developing and expanding use of internet technology in our world. The most popular examples of electronic publishing are appearing as e-book publishing and e-journalism in the publishing. Structure of internet technology and it’s widely usage is provided new publishing opportunities to versus traditional publishing. As an important application of electronic publishing is scholarly publishing, especially electronic scholar journalism has become favor one in electronic publishing world. So that, on a nowadays, perspective of ethical values should be revise for scholarly e-journalism once more, in publishing sector. In this article, authors will try to focus and discussing the evaluation of ethical values in electronic scholarly journal publishing versus traditional academic journal publishing, indicate problems if there is some problems and looking for its solution ways.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir